Ti avgjørende år

2020 markerer startskuddet på et svært viktig tiår. Innen 2030 skal Norge og Europa ha kuttet utslippene med minst 40 prosent, samtidig som omstillingen mot lavutslippssamfunnet må være i gang for fullt.

På Enovakonferansen kikker vi inn i glasskulen og forsøker å identifisere de valgene vi må ta i dag for å være der vi skal være i 2030 og 2050.

Enovakonferansen er klimakonferansen som handler om hvordan Norge skal skape verdier på veien mot – og i – et samfunn hvor utslippene må være på vei mot et minimum.

Under finner du et sammendrag av hva du vil møte under konferansen. Ønsker du å se et fullstendig program, så finner du det på denne lenken.

Program 28.januar

I åpningssesjonen deler regjeringen og Enova-sjef Nils Kristian Nakstad sine perspektiv, før sjeføkonom Øystein Dørum i NHO gir sine vurderinger om hvordan den omstillingen verden skal gjennom kommer til å prege vår oljeavhengige økonomi.

Den første ordinære plenumssesjonen har fått navnet Bedrifter i omstilling. Her møter vi bedrifter som med ulikt ståsted griper tak i mulighetene som ligger i omstillingen verden står overfor. Equinor har selv uttalt at de er på god vei fra å være et rent fossilselskap til å bli et bredt energiselskap. Vi har utfordret fornybarsjef Pål Eitrheim til å fortelle om hvordan Equinor tror verden og selskapet ser ut i 2030, mens den kinesiske elbil- og elbussgiganten Build Your Dreams forteller om hvordan de tror transportrevolusjonen vil prege det europeiske transportmarkedet det neste tiåret. Dette er bare to av bedriftene vi vil høre fra under denne sesjonen.

Etter lunsj er det duket for første runde med parallellsesjoner hvor det tilbys fire valg:

 1. Hva må skje når alt skal gå på strøm? ser på hvilke utfordringer det byr på når stadig mer av samfunnet elektrifiseres.
 2. Kapitalmarkedet 2020–2030 ser på hvordan klimarisiko vil komme til å påvirke tilgangen til kapital det neste tiåret, og hvordan bedriftene kan forberede seg på dette.
 3. Sirkulære verdikjeder og klimaregnskap – endringer i byggsektoren mot 2030. Sirkulærøkonomi har blitt et buzzword den siste tiden, og mye tyder på at det neste tiåret blir tiåret hvor begrepet virkelig får praktisk innhold. Hvordan vil den sirkulære tankegangen utfordre bestående forretningsmodeller og danne grobunn for nye?
 4. Bydistribusjon i lavutslippssamfunnet – mer enn bare utslippsfrie biler. Å kutte utslipp fra transportsektoren blir helt avgjørende de neste årene, men skal vi skape den logistikken som er bærekraftig i fremtiden, er det ikke nok å bytte ut fossile biler med nullutslippsbiler. Vi må tenke smart samtidig som vi kutter utslipp.

Andre runde med parallellsesjoner byr på fem valg:

 1. Når de unge tar over: Vil klimaengasjementet forandre Norge? Vi ser på hvilken kraft som ligger i at unge bedriftsledere, beslutningstakere og forbrukere har andre preferanser enn tidligere generasjoner.
 2. Teknologikostnader: Hvordan vil prisutviklingen fram mot 2030 påvirke omstillingen? belyser en helt sentral premiss for tempoet i det skiftet vi er inne i.
 3. Løsninger for et fleksibelt energisystem ser nærmere på noen praktiske løsninger og hvilke forretningsmuligheter som finnes i utfordringene elektrifiseringen medfører.
 4. Hva blir energibærerne i fremtidens tungtransport? Mens elektrifiseringen langt på vei løser utslippsutfordringene i persontransporten, er situasjonen mer krevende for godstransporten. Her blir de veivalgene verden og Norge tar avgjørende.
 5. Hvordan kan energi- og klimakutt bli god butikk? Et tiår hvor utslippene skal kuttes drastisk betyr at mange aktører og bedrifter vil trenge hjelp for å nå sine mål. Her ligger det store muligheter for å kombinere ny verdiskaping med utslippskutt. Vi vil se på konkrete eksempel på forretningsmodeller som har tatt denne utfordringen.

Første dag av konferansen avsluttes i plenum med sesjonen Mennesker i omstilling. I våre roller som bedriftsledere, beslutningstakere og forbrukere er vi alle viktige for den store omstillingen. Hvorfor handler vi som vi gjør i møte med nødvendige endringer, og hvorfor gjør vi så lite? Og er det bevegelser i oss i gang nå som gir håp om mer klimahandling?

Til sist hører vi dagens mest originale innlegg: Svend Brinkmann er professor i psykologi og en av Danmarks mest populære foredragsholdere. Hans foredrag vil handle om begrensingens kunst i en omskiftelig tid.

Program 29. januar

Dagen starter med parallellsesjoner med fem valgmuligheter:

 1. Kræsjkurs i bærekraftige forretningsmodeller. Professorene Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tysnes Pedersen fra NHH gir en innføring i hvordan bedrifter bør gå frem for å etablere bærekraftige og innovative forretningsmodeller.
 2. Hvor går karbonprisen mot 2030? vil presentere prognoser for hvordan ulike energibærere vil påvirkes av prisen på CO2-kvoter og avgifter. Hvordan kan bedriftene forberede seg på det som kommer?
 3. Er kysten klar? Her setter vi søkelyset på hva som vil være nødvendig av infrastruktur og energibærere for å navigere mot en utslippsfri skipsfart. Vi står  foran viktige valg de neste ti årene, og Enova har gleden av å presentere en rykende fersk scenarioanalyse og nye virkemidler.
 4. Smarte og mobile samfunn: Hvordan kan sosial og strukturell innovasjon spille en nøkkelrolle i omstillingen? Teknologisk innovasjon er ikke tilstrekkelig for å nå lavutslippssamfunnet. Hva må til i tillegg?
 5. NVEs forslag til nye effekttariffer: NVE gir oss en innføring i hovedessensen i forslaget. Vil de nye effekttariffene bidra til den energiomstillingen lavutslippssamfunnet er avhengig av? Vi tar diskusjonen. 

Det faglige programmet avsluttes med en oppsummerende plenumssesjon vi har gitt tittelen Norge i omstilling. Her vil vi forsøke å samle  trådene: Hvilke strategiske grep bør Norge og næringslivet gjøre de neste ti årene for å lykkes med omstillingen? For de som kan være igjen i Trondheim etter lunsj, vil det være et tilbud om å være med på ulike Smart Tours til relevante prosjekter og bedrifter i trondheimsområdet.