NÅ KAN DU NOMINERE KANDIDATER TIL ENOVAPRISEN

Prisen skal gå til en person som: 1)Har bidratt til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet eller tatt i bruk 2)Har vært pådriver i sin bransje for omstilling til lavutslippssamfunnet 3)Har inspirert sine omgivelser, delt kunnskap og bidratt til livskraftig forandring

1

Har bidratt til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet eller tatt i bruk.

2

Har vært pådriver i sin bransje for omstillingen til lavutslippssamfunnet.

3

Har inspirert sine omgivelser, delt kunnskap og bidratt til livskraftig forandring.

Video
Presentasjon av fjorårets vinnere

Frist for nominering av kandidater er 5. januar 2020