Arvid Moss

Konserndirektør Energi og Forretningsutvikling Norsk Hydro ASA

Arvid Moss

Hvor viktig blir energilagring i fremtiden, og hva kan industrien bidra med?

Arvid Moss har vært ansvarlig for Hydros satsing på energi og forretningsutvikling siden september 2010. I tillegg er han ansvarlig for selskapets arbeid med klimaspørsmål og forretningsutvikling på konsernnivå, deriblant samordningen av strategiske initiativ på tvers av forretningsområdene. Moss har også hatt ansvaret for strategi og forretningsutvikling både i Aluminium og på konsernnivå. Han var prosjektleder for prosessen som i desember 2006 endte med avtale om å slå sammen olje- og gassaktivitetene i Hydro og Statoil. I juni 2017 ble Moss valgt som President i NHO. Moss har tidligere vært styremedlem i NHO i perioden 2009-2012. I perioden 1989-1990 var Moss statssekretær og leder av Statsministerens kontor. Arvid Moss er utdannet ved Norges Handelshøyskole.