Bjørn Haugland

Administrerende direktør Skift - Næringslivets Klimaledere

Bjørn Kjærand Haugland er administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere, et initiativ som samler norsk næringslivs fremste pådrivere for utslippskutt. 

Han har tidligere vært konserndirektør for bærekraft i DNV GL-gruppen, og har omfattende erfaring med å bistå i internasjonale selskapers virksomheter knyttet til bærekraft, klimakrisen og innovasjon. Siden karrierestarten i DNV GL i 1991 har Haugland hatt en rekke lederstillinger både i Norge, Korea og Kina.

Internasjonalt er han anerkjent i bærekraft- og teknologidebatten gjennom hans egen blogg hos Huffington Post, og regelmessige artikler i Recharge, Sysla Maritime og Teknisk Ukeblad.

For øyeblikket er også Haugland styremedlem i institutt for fredsforskning (PRIO), Universitetet i Bergen (UiB), WWF Norge, Kezzler og Global Maritime Knowledge Hub.