Bjørn Ove Berthelsen

Prosjektleder, +CityXChange Trondheim

- Leder arbeidet med implementering av demonstrasjonsprosjektene i Horisont2020-prosjektet Positive City ExChange i Trondheim fra og med høsten 2018.

- Dr. scient i miljøkjemi fra NTNU
- Lang fartstid innen utrulling av elbiler og ladeinfrastruktur i Trondheim og Midt-Skandinavia for øvrig
- I perioden 2008-2018 arbeidet som prosjektutvikler for Interreg- og EU-prosjekt i Trondheim kommune