Eirik Folkvord Tandberg

Administrerende direktør, Fortum Oslo Varme AS

Her finner du film og innlegg fra konferansen:

Innovasjonsbehovet er størst for den vanskeligste timen

Fjernvarmens rolle i dagens områdeutvikling