Frode Flage Eriksen

Senior forretningsutvikler, Siemens AS

Her finner du film og innlegg fra konferansen:

Hvordan fjern teknisk og økonomisk risiko fra eiendomsprosjekter?

Hvordan fjerne teknisk og økonomisk risiko fra eiendomsprosjekter?