Frode Halvorsen

Administrerende direktør Air LIquide/Skagerak Energi