Geir Håøy

Konsernsjef Kongsberg Gruppen

Geir Håøy

Hvordan kan Kongsberg gruppen bidra til å drive utviklingen i transportsektoren enda raskere mot null utslipp?

 

Håøy har arbeidet for Kongsberg Gruppen siden 1993 og har omfattende internasjonal erfaring fra ulike stillinger i konsernet. Han har, blant annet, vært leder for Kongsberg Maritimes aktiviteter i Singapore og Kongsberg Norcontrol i Busan, Sør-Korea. Før han ble utnevnt til konsernsjef i Kongsberg Gruppen var Håøy administrerende direktør i Kongsberg Maritime, en stilling han tiltrådte i 2010. Han har også vært direktør for kundestøtte i Kongsberg Maritime med ansvar for forretningsområdets globale kundestøtteaktiviteter.