Håkon Haugli

Administrerende direktør, Abelia

Håkon Haugli har siden 2014 vært administrerende direktør i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i perioden 2009-2013, hvor han først var medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen, og  deretter Helse- og omsorgskomiteen. Haugli er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært HR-direktør, salgsdirektør og direktør for oppgjør og kundebetjening i Gjensidige, og jobbet i konsulentselskapene McKinsey & Co og ISCO Group. Haugli er styremedlem i Lånekassen og i Center for Service Innovation ved Norges Handelshøyskole. Han er også medlem av SINTEFs råd, HelseOmsorg21-rådet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).