Håkon Taule

Partner og styreleder, Thema Consulting Group