Hege Sagplass

Seniorrådgiver Miljø i Posten Norge

Hege Sagplass er seniorrådgiver for miljø og bærekraft i Posten Norge AS, men har jobbet i Posten de siste 30 årene. Sagplass startet som seniorrådgiver i 2009 og har dermed jobbet med miljøutfordringer i Posten og Bring de siste 10 årene. Hun har et sterkt engasjement for miljø – og klimaspørsmål, det grønne skiftet og bærekraftig utvikling, samt å bidra til å fremme klimaeffektive løsninger.