Heidi Neilson

Miljøsjef Oslo Havn

Heidi Nielson har vært miljøsjef i Oslo Havn siden 2012.

Hun er utdannet samfunnsgeograf fra universitetet i Bergen.

Heidi har tidligere jobbet i Fredskorpset i Etiopia, samt Utviklingsfondet og Regnskogsfondet.