Irene Rummelhoff

Konserndirektør New Energy Solutions Statoil ASA

Hvordan vurderer Statoil forretningsmulighetene i de nye energimarkedene?


Irene Rummelhoff har vært ansatt i Statoil siden 1991, og som konserndirektør for New Energy Solutions siden 2015. Rummelhoff har hatt en rekke lederstillinger innenfor internasjonal forretningsutvikling, leting og nedstrømsvirksomhet, og hun har bodd og jobbet til sammen syv år i USA. Statoil skal investere mer i de nye energimarkedene fremover, og de skal redusere sine CO2-utslipp med tre millioner tonn årlig fram til 2030. Vi får høre mer om dette på Enovakonferansen. Rummelhoff er utdannet sivilingeniør i petroleumsgeofag fra Norges Tekniske Høgskole og er nestleder i styret i Norsk Hydro.