Ivar Slengesol

Direktør for strategi og forretningsutvikling Eksportkreditt Norge