Jan Bråten

Spesialrådgiver, Statnett

Her finner du film og innlegg fra konferansen:

Alternativer til nett

Alternativ til nett