John Lauvstad

Direktør Kommunikasjon, branding og bærekraft i Norsk Scania

Jobbet på forskjellige områder på teknisk og kommunikativ side i Norsk Scania (Norges største leverandør av tyngre kjøretøy) siden 1976. Fra 1990 også med miljørelaterte spørsmål innen bransjen.