John Lauvstad

Direktør Kommunikasjon, branding og bærekraft i Norsk Scania