Jon Karlsen

Administrerende direktør, Saint-Gobain GLAVA