Kjetil Lund

Vassdrags- og energidirektør NVE

Kjetil Lund er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Før han ble direktør i NVE, så var han byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, etterfulgt av en periode som direktør i Statkraft med ansvar for klimaspørsmål og strategi. Lund var statssekretær i Finansdepartementet i perioden 2009 til 2013, og har i tillegg lang erfaring fra embetsverket ved Statsministerens kontor og Finansdepartementet.