Kristian Aarstad Vennemoe

Daglig leder, Green Building Solutions AS

Her finner du film og innlegg fra konferansen:

Fremtidens intelligente bygg

Fremtidens intelligente bygg