Lene Hodge

Bærekraftsrådgiver Nysnø Klimainvesteringer

Lene Hodge startet i Nysnø i 2019. Hun har erfaring med energi- og klimaarbeid fra Miljøstiftelsen Bellona, hvor hun arbeidet for energieffektive bygg, grønne offentlige anskaffelser og elektrifisering av transportsektoren. Lene har også arbeidet med fornybar kraft og europeisk energipolitikk i Norges vassdrags- og energidirektorat. Hun har master fornybar energi fra NMBU og er etterutdannet prosjekt- og prosessleder fra Emergence School of Leadership.