Lisbeth Hammer Krog

Ordfører i Bærum kommune

Hvilke grep må man ta for å nå lavutslippssamfunnet? Hvordan kan en kommune som Bærum prøve ut innovative løsninger og ny teknologi?

Lisbeth Hammer Krog har gjennom sitt virke som ordfører i Bærum ledet en kommune preget av store samferdselsutfordringer og nye byplanutviklingsprosjekt. Hun har frontet betydningen av ny teknologi både innenfor klima-, miljø- og velferdsområdet. Med en bred og utdypende universitets- og høgskoleutdannelse, sin lange erfaring fra næringslivet, KS og offentlig sektor, til sin over 20 års lange fartstid som politiker – står Hammer Krog frem som en tydelig lederskikkelse for fremdrift og endring innen norsk kommunal politikk.