Marit Kindem Thyholt

Sjefsrådgiver Skanska Norge

Marit Kindem Thyholt er sjefsrådgiver innen miljø i Skanska Teknikk. Hun er utdannet sivilingeniør bygg fra NTH, og har doktorgrad fra NTNU innen energibruk i bygg. Thyholt har jobbet om lag 20 år i SINTEF med energiforskning innen byggsektoren, og var her både forskningsleder og daglig leder ved forskningssenteret Zero Emission Buildings. De siste 10 årene har Thyholt jobbet i Skanska med rådgivning innen energi, miljø og klima. Har vært sentral i flere Powerhouse-prosjekter, og har som BREEAM AP ledet to prosjekter til det høyeste klassifiseringsnivået Outstanding. Fra 2019 er Thyholt også engasjert i Skanska-konsernets overordnede klima- og miljøsatsing.