Martin Mæland

Styreleder, Fjellhamar Bruk Utvikling AS

Her finner du film og innlegg fra konferansen:

Reduksjon i infrastruktur for ny områdeutvikling på Fjellhamar

Reduksjon i nettinfrastruktur for ny områdeutvikling på Fjellhamar