Morten Sjaamo

Prosjektleder, Ringeriks-Kraft Nett AS