Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør Enova SF

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad har vært administrerende direktør i Enova siden 2008. Nakstad har i denne perioden ledet Enova gjennom store endringer, fra en tidlig satsing på energisparing, til en kraftig satsing på grønn innovasjon og klimateknologi. Med Nakstad i ledelsen har Enova fått stadig mer ansvar og økte budsjetter, og Enova har frem til i dag støttet over 7 000 prosjekter med et resultat på mer enn 24 TWh. Nils Kristian har vært forsker og forskningsleder i SINTEF, og har hatt lederstillinger i Hydro, Trondhjem Preservering AS og ReVolt Technology AS. Nils Kristian er utdannet sivilingeniør fra NTNU, har flere styreverv, og er nestleder i langrennskomiteen i Norges Skiforbund.