Odd-Arild Grefstad

Konsernsjef Storebrand

Hvilke selskaper er best forberedt på fremtidens muligheter og utfordringer, og hvilke selskaper kan gi kundene en langsiktig god avkastning?

Konsernsjef Odd Arild Grefstad vil fortelle hvordan Storebrand vurderer muligheter og risikoer i de nye markedene. Storebrand leverer pensjon til 1,2 millioner nordmenn og er med en forvaltningskapital på over 700 milliarder kroner Norges største kapitalforvalter etter Oljefondet. Grefstad begynte i Storebrand i 1994, og har vært konserndirektør for økonomi og finans, og adm. direktør i Storebrand Livsforsikring, før han ble konsernsjef i 2012.