Ola Neråsen

Konserndirektør risikostyring Sparebank 1 SMN

Siviløkonom og statsautorisert revisor Erfaring fra Deloitte Tidl. internrevisjonssjef i SMN Ansvarlig for etablering risikostyringsfunksjonen i SMN Bred erfaring med risikostyring innenfor kreditt, marked, likviditet og operasjonell risiko, i tillegg til kapitalstyring, kredittmodeller og regulering innenfor finans