Rolf Fiskerstrand

Konsernsjef, Fiskerstrand Holding AS

Her finner du film og innlegg fra konferansen:

Hydrogen - en bærekraftig maritim fremtid

Hydrogen - en bærekraftig maritim fremtid