Stig Simonsen

Faggruppekoordinator SmartNett, Skagerak Nett AS

Her finner du film og innlegg fra konferansen:

Skagerak EnergiLAB

Skagerak EnergiLAB