Thina Margrethe Saltvedt

Seniorrådgiver Sustainable Finance Nordea

Hvilken klimarisiko løper man i omstillingen til lavutslippssamfunnet, og hvordan møter man den finansielle risikoen?

Med bakgrunn i sin lange erfaring som analytiker i energimarkedene vil Thina Margrethe Saltvedt gi sin vurdering av disse spørsmålene. Saltvedt jobber som seniorrådgiver i avdelingen Sustainable Finance i Nordea og sitter i Klima- og Miljøministerens Klimaråd. Før hun startet i Nordea jobbet hun i Norges Bank i området for Finansiell Stabilitet. Saltvedt har en Doctor of Philosophy (Ph.D) grad fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Storbritannia.