Tony Molund

Leder avdeling Plan i Hålogaland Kraft Nett

- Troms Kraft Nett - Plansjef

- Utredningsansvarlig KSU område 21

- Hålogaland Kraft Nett 

- Leder avdeling Plan