Lars E. Gimmestad

Deputy CEO, Brødrene Aa AS

Her finner du film og innlegg fra konferansen:

De "lette" valgene

De «lette» valgene