Tor Reier Lilleholt

Head of Analysis Wattsight

  • 1997-1998 Analytiker og produksjonsplanlegger Agder Energi
  • 1998-2000 Leder Frontoffice med forvaltning av produksjonsportefølje
  • 2000-2011 Senior analytiker Markedskraft
  • 2011-2017 Leder analyse Markedskraft/MKOnline
  • 2018-2020 Leder analyse Wattsight (fisjonert fra Markedskraft)