Torstein Langeland

Næringsutvikler Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Jobber med tverrfaglig næringsutvikling med fokus på teknologi og bærekraft. Brenner for nytenking mtp samarbeid på lokalt og globalt nivå for å nå bærekraftsmålene. 

Master i International Business med erfaring fra ledelse, forretningsutvikling og digital kommunikasjon i store og små selskap. Flere års arbeid i og mot internasjonale markeder.