Torunn Brånå

Rådgiver miljø og bærekraft, Kommunalbanken AS

Her finner du film og innlegg fra konferansen:

Grønne penger til grønne løsninger_Hva er grønn obligasjoner og hva trengs for å komme i gang

Grønne penger til grønne løsninger: Hva er grønne obligasjoner, og hva trengs for å komme i gang?