Sitemap
Søk
LOGG INN

Program 2020

Tilbake til hovedsiden Skriv ut program

Her finner du programmet for Enovakonferansen 2020. Du har mulighet for å skreddersy visningen under knappen "Mitt program".

Innsjekk og mottakelse

8:00 AM - 9:00 AM

9:00 AM - 10:15 AM

1 SESJON

Innen 2030 skal Norge og Europa ha kuttet utslippene med 40 prosent samtidig som omstillingen mot lavutslippssamfunnet må være i gang for fullt. Hva er det som vil prege politikken og markedene det neste tiåret, og hva er de riktige valgene for norske bedrifter og Norge som nasjon?

Foredrag

Legg til i mitt program

Pause

10:15 AM - 10:45 AM

10:45 AM - 12:00 PM

1 SESJON

Lunsj

12:00 PM - 1:00 PM

1:00 PM - 2:00 PM

4 PARALLELLE SESJONER

Elektrifisering er nødvendig for å redusere utslipp og nå lavutslippssamfunnet. Men hva skjer når mange ønsker mer strøm samtidig? Hvilke konsekvenser får dette for omstillingen?

Foredrag

Legg til i mitt program

45 % av verdens klimagassutslipp kommer fra produksjon og uttak materialer. Omstillingen til lavutslippssamfunnet forutsetter derfor at vi reduserer utslipp gjennom materialeffektivitet og ressurseffektivisering av materialer. Hvordan kan sirkulære verdikjeder og klimaregnskap gi endringer i byggsektoren mot 2030?

Foredrag

Legg til i mitt program

For å gjennomføre større investeringer trenger de fleste bedrifter å få tilført kapital – enten fra investorer eller banker. En av finansmarkedets aller viktigste oppgaver er å vurdere risiko. Det neste tiåret seiler klimarisiko opp som en av de aller viktigste risikofaktorene. Hvordan vurderer det norske finansmarkedet klimarisiko, og hva vil det bety for tilgangen på kapital?

Foredrag

Legg til i mitt program

Pause

2:00 PM - 2:30 PM

2:30 PM - 3:30 PM

5 PARALLELLE SESJONER

Hvilke praktiske løsninger finnes det på utfordringene elektrifiseringen byr på? Vi ser på konkrete eksempel hvor flere aktører har gått sammen for å løse effektutfordringer, og hvilken rolle batterier kan spille.

Foredrag

Legg til i mitt program

Et tiår hvor utslippene skal kuttes drastisk betyr at mange aktører og bedrifter vil trenge hjelp for å nå sine mål. Her ligger det store muligheter for å kombinere verdiskaping med utslippskutt. Enova har støttet 18 bedrifter som ønsker å gripe denne muligheten gjennom å utfordre eksisterende forretningsmodeller. Hør hvordan noen av disse tenker å ta dette milliardmarkedet med sine innovative konsepter. Kan dette være noe for din bedrift, eller sitter du kanskje på en idé som er enda bedre?

Foredrag

Legg til i mitt program

Forventet kostnadsutvikling på energi- og klimateknologi er et sentral premiss for beslutninger om investeringer og politiske tiltak med betydning for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Energi- og klimateknologier blir stadig billigere, men er kostnadsreduksjonen nok til å ta oss til lavutslippssamfunnet? Vi tar diskusjonen med utgangspunkt i tre konkrete teknologier: Solceller, batterier og havvind.

Foredrag

Legg til i mitt program

De yngre generasjonene har andre preferanser og et høyere klimaengasjement enn eldre generasjoner. Hvordan vil de unges preferanser som samfunnsborgere, forbrukere og beslutningstakere påvirke politikk og marked de neste ti årene?

Foredrag

Legg til i mitt program

Pause

3:30 PM - 4:00 PM

4:00 PM - 5:15 PM

1 SESJON

Er menneskets natur den største barrieren mot omstillingen mot lavutslippssamfunnet? Hvilke psykologiske mekanismer er det som slår inn når omgivelsene våre endrer seg? Hva skal til for å få oss til å tenke nytt og spise annerledes? Og hvordan skal vi leve gode liv i en omskiftelig tid? Er nøkkelen å tørre å gå glipp av noe?

Foredrag

Legg til i mitt program

Pause

5:15 PM - 7:00 PM

7:00 PM - 11:00 PM

1 SESJON

Foredrag

Aperitiff i Space kl 19:00

Middag kl 19:30

Enovapris og konsert kl 21:30

Legg til i mitt program

Program for dagen slutt

11:00 PM - 11:01 PM

Her finner du programmet for Enovakonferansen 2020. Du har mulighet for å skreddersy visningen under knappen "Mitt program".

Oppstart dag 2

8:30 AM - 9:00 AM

9:00 AM - 10:30 AM

5 PARALLELLE SESJONER

Er kysten klar? Rom: Fornybaren

De globale CO2-utslippene har aldri vært så høye og vitenskapen er krystallklar på behovet for sterkere virkemidler om vi skal oppnå 1,5-gradersmålet. Hvordan vil dette påvirke karbonprisen, og hvilken prisutvikling kan vi forvente oss de neste ti årene, og hvilke konsekvenser vil karbonprisen ha for norske strømpriser og norsk næringsliv?

Foredrag

Legg til i mitt program

Hvordan kan man endre bedriften sin slik at man får en smartere og grønnere forretningsmodell? Professorene Jørgensen og Pedersen gir et kræsjkurs i bærekraftige forretningsmodeller med utgangspunkt i rammeverket Restart og praktiske eksempel fra bedrifter som har lykkes.

Foredrag

Legg til i mitt program

NVEs forslag til nye effekttariffer har både vært etterlengtet og skapt mye diskusjon. NVE gir oss en innføring i hovedessensen i forslaget. Vil de nye effekttariffene bidra til den energiomstillingen lavutslippssamfunnet er avhengig av? Vi tar diskusjonen.

Foredrag

Legg til i mitt program

10:05 AM - 10:30 AM

1 SESJON

Høsten 2019 gjennomførte Enova sammen med PWC og Multiconsult et forprosjekt basert på analyser og innspill fra ulike aktører som viser hvordan energimerkeordningen kan videreutvikles. Rapportene fra forprosjektet vil danne grunnlag for ytterligere innspill fra interessenter og for Olje- og Energidepartementets arbeid med endring av energimerkeforskriften. Enova går i denne sesjonen gjennom de viktigste anbefalingene i rapporten.

Foredrag

Legg til i mitt program

Pause

10:30 AM - 11:00 AM

11:00 AM - 12:30 PM

1 SESJON

Norge i omstilling Rom: Storsalen

Norge står overfor noen viktige valg de neste ti årene. Vi skal både kutte utslipp og være godt i gang med framtidens verdiskaping. Hvordan sørger vi for å kutte utslipp samtidig som vi bygger det nye Norge? Hva er de viktigste prioriteringene og veivalgene, og hva er fellene vi må unngå?

Foredrag

Legg til i mitt program

Lunsj

12:30 PM - 1:30 PM

1:30 PM - 3:30 PM

1 SESJON

Foredrag

Busstur til Byneset - offgrid demo av fungerende micronett

Busstur til Moholt 50-50 og Max-bygget

Busstur til Siemens batterifabrikk

Vandretur på Brattøra. Omvisning på Powerhouse og microgrid Brattøra

Legg til i mitt program

Enovakonferansen 2020 er slutt

3:30 PM - 3:31 PM