Jørgensen & Pedersen

Bærekraftseventyrere og førsteamanuenser ved NHH og Høgskolen i Innlandet

Jørgensen & Pedersen er bærekraftseventyrere og førsteamanuenser ved Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Innlandet. De er landets fremste forskere på sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller, de sitter i styrer og “advisory boards”, og de driver rådgivning og lederopplæring på temaer knyttet til bærekraft, sirkulærøkonomi og forretningsmodellinnovasjon. 

De har 15 års erfaring med forskningsbasert innovasjon sammen med bedrifter i inn- og utland som forsøker å forene bærekraft og lønnsomhet, og de leder store forskningsprosjekter med norske virksomheter som eksperimenterer med nye, grønne forretningsmodeller. 

Sammen er de forfattere av en rekke bøker, artikler og et rikt monn av filmer og annet materiale om bærekraftig forretningsmodellinnovasjon, og de er hyppige foredragsholdere i inn- og utland. Les mer om dem på www.JorgensenPedersen.no.