Spørsmål ved foredrag og debatter

Du kan sende inn spørsmål under flere av innleggene og paneldiskusjonene under Enovakonferansen. Ordstyrerne for de respektive sesjonene modererer spørsmålene fra deltakerne.