Spørsmål ved foredrag og debatter

Du kan sende inn spørsmål under flere av innleggene og paneldiskusjonene under Enovakonferansen. Ordstyrerne for de respektive sesjonene modererer spørsmålene fra deltakerne.

Konferansen  er nå avsluttet.