Varme

  
Energitiltak kan redusere forurensning og samtidig spare energi for din virksomhet
 

Omlegging til fornybar varme er blant de viktigste tiltakene for en mer klimavennlig bruk av energi i Norge.

Omlegging til fornybare varmekilder gir bedre utnyttelse av ressurser som for eksempel spillvarme fra industrien og forbrenning av avfall. Utbygging av fornybar varme gir også et viktig bidrag til det samlede energisystemet gjennom fleksibilitet, og dermed bedre forsyningssikkerhet.

Fornybar varme skal være den foretrukne formen for oppvarming i Norge. Dette gjør vi gjennom å utvikle markeder for fornybare varmeløsninger.

Markedssjef Petter Hersleth, Enova SF

Fleksibel infrastruktur avgjørende for utbredelsen

Gjennom utbygging av fjernvarme bygges en fleksibel infrastruktur. Dette gir et energisystem som legger til rette for en effektiv utnyttelse av fornybare ressurser ved at den til enhver tid rimeligste fornybare energikilden kan brukes.

En levedyktig bransje med profesjonelle leverandører av mindre varmeanlegg er nødvendig for at kunder utenfor fjernvarmeområder også får tilgang til fornybar varme.

Våre støtteprogrammer er ment å bygge opp under denne markedsutviklingen.  

 
CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display