Internasjonalt arbeid

eu.jpg

Gjennom vårt internasjonale engasjement deler og utveksler vi erfaringer og får input til nasjonale virkemidler.

Deltakelse i nettverk, ulike fora og internasjonale organisasjoner gir oss tilgang til «beste praksis» på mange viktige områder. Samtidig åpner vår deltakelse for å presentere egne erfaringer og påvirke den internasjonale, energifaglige utviklingen.

Påvirkning – ute og hjemme

Vi deltar i styrings- og prosjektgrupper i det Internasjonale Energibyrået (IEA), det europeiske energinettverket European Energy Network (EnR) og European Council for Energy Efficiency (ECEEE).

Enova medfinansierer prosjekter innen IEA.

 
CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display