Transport

Transport

Vil du gjennomføre tiltak som reduserer energibruken og øker din konkurransekraft? Da kan vi hjelpe deg!

Ønsker du en uforpliktende prat med våre rådgivere om hvordan din transportbedrift kan redusere energibruken? Send oss din kontaktinfo, så hjelper vi deg!

Skjema

Vi støtter de fremtidsrettede løsningene

Transportsektoren står for 1/3 av klimagassutslippene i Norge. Derfor hjelper Enova bedrifter innen landtransport og sjøtransport med å gjennomføre gode energitiltak som bidrar til mer effektiv energibruk på den ene siden, og som kutter driftskostnader og øker lønnsomhet på den andre.

Din investering bringer transportsektoren et steg nærmere lavutslippssamfunnet.


ASKO vil ta i bruk tre elektriske lastebiler. Enova støtter investeringen med 2,25 millioner kroner.


Kontaktinfo

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cxense Display