Tilskudd for solfangeranlegg

Nå har du rett til å få tilbake penger for et solfangeranlegg

En solfanger utnytter solens stråler. Mens solceller lager elektrisitet, varmer solfangeren opp vannet slik at du slipper å bruke så mye annen energi på å varme vannet til ønsket temperatur.

Solfangeranlegget skal være integrert med boligens oppvarmingsløsning for tappevann og eventuelt romoppvarming.

Du kan få tilbake 25% av dokumentert totalkostnad. Dette er inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10.000 kr for et solfangeranlegg, pluss 200 kr per m2 solfanger oppad begrenset til 25 m2.

Invester i et solfangeranlegg, et energivalg som er godt å leve med. Vi gir tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Du kan også kombinere solfanger med andre fornybare energikilder, og få tilbake deler av utgiftene til flere tiltak. Dette kan være å kombinere solfangeranlegget med varmegjenvinning av gråvann. Det kan også være innstallering av et varmestyringssystem, som vil sørge for effektiv energibruk i boligen din.

 
ENOVA SVARER

Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål:
Grønt nummer 800 49 003,
eller e-post
svarer@enova.no

VIL DU BLI INSPIRERT?
CHAT MED ENOVA

Registrer nå

 
 
 
Cxense Display