Tilskudd for vannbåren varme

Nå har du rett til å få tilbake penger for omlegging til vannbåren varme

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Fornybare varmekilder som for eksempel varmepumpe, biokjel eller en solfanger brukes i kombinasjon med vannbåren varme. Et vannbårent system transportere det varme vannet fra disse varmekildene rundt i rommene som skal varmes opp. Vannbåren varme gir en behagelig og jevn varme som øker bokomfort.

Du kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10 000 kr når du legger om til vannbåren varme i en eksisterende bolig.

Du kan få tilskudd for omlegging til vannbåren varme når du kombinerer dette med investering i en fornybar varmekilde. Du får ikke tilskudd til vannbåren varme som bruker fossil olje eller elkjel/elkassett som varmekilde.

Invester i vannbåren varme, et energivalg som er godt å leve med. Vi gir tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.


Du kan kombinere investeringen i et vannbårent varmeanlegg med fornybare varmekilder som gir deg rett til å få tilbake penger gjennom Enovatilskuddet. Disse varmekildene er luft- vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe, avtrekksvarmepumpe, biokjel, bio-ovn med vannkappe og solfanger. Velger du i tillegg en varmepumpe med energimåler, kan du få tilbake ytterligere 10.000 kr.


 
ENOVA SVARER

Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål:
Grønt nummer 800 49 003,
eller e-post
svarer@enova.no

Registrer nå

 
 
 
Cxense Display