Tilskudd for varmestyringssystemer

Nå har du rett til å få tilbake penger for varmestyringssystem

Et varmestyringssystem tidsstyrer temperaturen i boligen din og sikrer effektiv energibruk når du er hjemme, og når du ikke er til stede. Du kan få tilbake deler av utgiftene til å investere i et varmestyringssystem for strøm eller vannbaserte løsninger. Systemet må kunne styre temperatur i minst tre soner som kontrolleres uavhengig av hverandre.

Du kan få tilbake 20% av dokumentert totalkostnader, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 4.000 kr for et varmestyringssystem. Panelovner, stråleovner og andre varmekilder ses ikke på som en del av styringssystemet og kan dermed ikke inngå i beregningsgrunnlaget.

Invester i et varmestyringssystem, et energivalg som er godt å leve med. Vi gir tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Du kan også kombinere en investering i et varmestyringssystem med andre energitiltak, som fornybare energikilder. Sjekk ut hva du har rett til å få tilbake penger for her.

 
ENOVA SVARER

Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål:
Grønt nummer 800 49 003,
eller e-post
svarer@enova.no

CHAT MED ENOVA

Registrer nå

 
 
 
Cxense Display