Spørsmål og svar

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert tilskuddsordning for boligeiere. Dette betyr at alle har rett til å få tilbake penger for en rekke energitiltak i hjemmet. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om Enovatilskuddet.

Kan jeg få utbetalt tilskudd for energitiltak via skatteoppgjøret?

Ja, det kan du. I Nasjonalbudsjettet for 2016 er det bestemt at boligeiere nå kan velge å få tilskudd for energitiltak utbetalt som en del av skatteoppgjøret. Dette er et alternativ til direkte utbetaling fra Enova. Det betyr at når du registrerer det utførte energitiltaket i vår hos oss kan du velge om du vil ha tilskuddet utbetalt direkte fra Enova eller som del av skatteoppgjøret ditt. Les mer om utbetaling via skatteoppgjøret her.

Kan jeg få tilskudd til en luft-luft varmepumpe?

Nei, du kan ikke få tilskudd til en slik type varmepumpe. Men dersom du fjerner en oljekamin og samtidig installerer en alternativ varmekilde som for eksempel luft-luft varmepumpe, kan du få tilskudd for fjerning av oljekaminen og oljetanken.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?

Tilskuddet er beregnet ut ifra en prosentandel av totalkostnadene for ditt prosjekt, opp i mot en maksgrense. Det er ulike tilskuddsbeløp for de ulike energitiltakene.

Hvilke fakturaer kan inngå i beregningsgrunnlaget?

Du kan legge ved alle fakturaer som er relatert til tiltaket i beregningsgrunnlaget, som for eksempel installasjon og utstyr.

Hva menes med en rettighetsbasert ordning?

Alle som gjennomfører tiltak iht. kriteriene for ordningen får tilskudd. Det betyr at man i den nye ordningen slipper å søke om støtte før tiltaket gjennomføres.

Hvilke tiltak kan kombineres?

De fleste tiltakene i Enovatilskuddet kan kombineres. Det er ikke mulig å få tilskudd til samme tiltak flere ganger for samme boenhet/adresse.

Kan jeg få tilskudd for tiltak i mitt hus?

Ja, men ikke mer enn en gang for hver boenhet for samme type tiltak. Man kan for eksempel bare få tilskudd til en varmepumpe. Men tilskuddet for varmepumpa kan kombineres med andre energitiltak som varmestyringssystem og solfangeranlegg.

Kan jeg få tilskudd til energitiltak på hytta?

Nei, Enovatilskuddet gir kun tilskudd for energitiltak i primærbolig.

Dersom jeg installerer en varmepumpe med integrert energimåler, får jeg allikevel ekstra tilskudd til energimåleren?

Ja, tilskuddet beregnes på samme måte som for varmepumpe med separat energimåler. Det vil si at du kan få 25 % av de totale kostnadene i tilskudd. Maks tilskudd er for eksempel 30.000 kr for en væske-vann varmepumpe.

Kan jeg utføre noe av jobben selv?

Enova stiller krav til utdanning og autorisasjon i tråd med fastsatte lover og forskrifter. Tiltaket skal dokumenteres med faktura fra registrert foretak innenfor den aktuelle bransjen. Organisasjonsnummeret til foretaket må være med på fakturaen. Dette gjelder både for arbeid som utføres og varer som kjøpes i forbindelse med tiltaket. Det er opplyst om hvilke krav som stilles til utførelse, på tiltakets produktside.

Støtter dere nybygg?

Ja, gjennom Enovatilskuddet kan du få tilskudd for enkelttiltak i nye boliger.

Det er også mulig å søke om støtte til ambisiøse nybygg gjennom vårt program, Støtte til energieffektive nybygg. Denne støtten forutsetter at du søker før du setter i gang, det investeres i innovasjon, prosjektet har høye energiambisjoner utover forskriftskrav og har et markedsmessig spredningspotensial.

Jeg bor i et borettslag. Kan jeg få tilskudd for energitiltak i den nye ordningen?

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har tilgang til Enovas støtteprogrammer for varmesentral og oppgradering av eksisterende bygg, og kan ikke benytte Enovatilskuddet. Dersom du bor i et borettslag eller et sameie og investerer i et energitiltak som en enkeltbeboer, har du rett til tilskudd for tiltaket. Dette kan for eksempel være å installere i et varmestyringssystem. Faktura for tiltaket må da være utstedt til deg personlig, som mottaker av tilskuddet.

Jeg fikk avslag på min søknad i programmet "Støtte til energitiltak i bolig", fordi det påløp kostnader til tiltaket før jeg søkte om støtte. Kan jeg nå få tilbake penger for det jeg tidligere har gjennomført?

For å få tilbake penger i Enovatilskuddet, må tiltaket være gjennomført de siste 12 månedene. Så lenge 50 % av kostnadene er påløpt de siste 12 månedene kan du også legge ved tidligere kostnader ved prosjektet i beregningsgrunnlaget. Du må forholde deg til de kriteriene og støttesatsene som gjelder ved søknadstidspunktet.

Jeg fikk utbetalt støtte for et energitiltak i 2014, og ser nå at støttesatsen for det samme tiltaket er høyere i den nye ordningen. Kan jeg få kompensasjon for mellomlegget?

Nei, alle må forholde seg til støttesatsene og kriteriene som gjelder ved søknadstidspunktet. Det er ikke mulig å benytte samme fakturadokumentasjon på nytt, i den nye ordningen.

 
ENOVA SVARER

Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål:
Grønt nummer 800 49 003,
eller e-post
svarer@enova.no

CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display