Forbildeprosjekter bygg

  
forbilde_forside_01.jpg
 

Forbildeprosjektene viser gode eksempler på boliger og bygninger med fremtidsrettede løsninger for å oppnå lavt energibruk og for bruk av fornybare energikilder.

Innholdet i denne forbildebasen har blitt til gjennom Enovas samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) ; i dette samarbeidet deltar også Husbanken, Treteknisk Institutt, FutureBuilt, Framtidens bygg og Framtidens byer. 

Alle prosjektene er hentet fra samme prosjektdatabase. Du finner prosjektbeskrivelser innenfor hovedmenyen på venstre side.

Det vil kontinuerlig bli lagt til nye prosjektbeskrivelser. Informasjonen om det enkelte prosjekt er hentet fra rapporter sendt Enova, og bearbeidet av NAL. 

 
NAL_liggende_RGB_pos.png
 
 
 
Cxense Display