Anders Karlsson-Drangsholt

Seniorrådgiver havbruk, Bellona