Kathrine Omnia Strøm

Utviklingssjef bærekraftig byutvikling, COWI

Landskapsarkitekt som arbeider med bærekraftig byutvikling, grønn mobilitet, biomangfold, blågrønne løsninger og byer som genererer mer enn de forbruker.