Kristina Alnes

Seniorrådgiver innen klimafinans hos CICERO

Kristina Alnes er seniorrådgiver innen klimafinans hos CICERO, senter for klimaforskning. Hun jobber med tverrfaglige forskningsprosjekter og leder et prosjekt på klimarisikovurderinger av selskaper. Kristina jobber også med uavhengige vurderinger, såkalte Second Opinions, av grønne obligasjoner. CICERO er verdensledende på dette feltet og har utstedt rundt 100 Second Opinons. 

Kristina har bred erfaring som bærekraftsrådgiver for finansinstitusjoner og Fortune 500 selskap i USA, Europa og Midtøsten. Kristina har en mastergrad i bærekraftsledelse fra Columbia University.